II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Przyszłość – integracja,
komunikacja, praktyka
The future – Integration,
Communication, Practice

IKMO

2024

Szanowni Państwo

II Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2024 zbliża się wielkimi krokami.

Dzięki naszym wspólnym działaniom, wśród profesjonalistów medycznych
i pacjentów rośnie grono osób, które są świadome konieczności zaangażowania sił i środków w przygotowanie do zaplanowanej operacji. Mamy coraz więcej dowodów naukowych na skuteczność takiego postępowania. W Polsce pojawiają się pierwsze rekomendacje opieki okołooperacyjnej. Przedstawimy je Państwu podczas naszej konferencji!

W dniach 25-27 kwietnia 2024 roku ponownie zapraszamy Państwa do Gdańska.

W 2024 roku konferencja zaczyna się w czwartek warsztatami a w piątek i sobotę będą wykłady. Zależy nam, aby mogli Państwo skorzystać z urlopów szkoleniowych, a niedzielę  poświęcić na spacer nad morzem, zwiedzanie gdańskiej Starówki, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
lub odpoczynek z rodziną.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach organizacyjnych, komunikacji w zespole, włączymy do współpracy lekarzy medycyny rodzinnej oraz położników i ginekologów.

Gośćmi honorowymi konferencji będą prof. Nick Guldemond, ekspert WHO oraz prof. dr hab. med Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultantka Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Odnosząc się do Państwa życzeń, wyrażonych w ankietach, planujemy pracę na dwóch salach wykładowych i zwiększenie czasu na dyskusję podczas obrad.

Zgodnie z sugestią większości uczestników konferencji IKMO 2023 warsztaty odbędą się w przeddzień wykładów. Zaplanowaliśmy dla Państwa praktyczną naukę umiejętności przydatnych osobom opiekującym się pacjentem w okresie okołooperacyjnym w zakresie oceny ryzyka, farmakoterapii fizjoterapii i żywienia medycznego.

Ponieważ rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną dla Państwa, prosimy o zaakceptowanie opłaty na pokrycie podstawowych kosztów wstępnych. Większość ankietowanych wyraziła poparcie dla idei opłaty konferencyjnej. Szkic programu konferencji zamieszczamy w zakładce „program”. W miarę jego doprecyzowywania, będą się tam pojawiać nowe informacje, o czym zawiadomimy osoby zarejestrowane.

Informujemy, że bezpłatny dostęp do materiałów IKMO 2023 kończy się w chwili uruchomienia rejestracji na IKMO 2024.

Osoby rejestrujące się na IKMO 2024 otrzymują dostęp do materiałów z IKMO 2023 po uiszczeniu promocyjnej opłaty konferencyjnej.

Serdecznie Państwa zapraszamy,

Magdalena Łasińska-Kowara i zespół IKMO

Rada Programowa

Scientific Committee

Prof. dr hab. med. Janusz Andres – Przewodniczący PTAiIT

Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań,

Prof. dr hab. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultantka Krajowa Medycyny Rodzinnej

Prof. dr hab. med. Elżbieta Senkus – Klinika Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Dorota Sobczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wąsowicz – Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, University of Toronto

Dr n. o kulturze fizycznej Dominika Batycka-Stachnik
Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła

Dr n. hum. Maria Libura
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr n. med. Piotr Popowski
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara
Przewodnicząca Sekcji Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych

Dr piel. Beata Stepanow – Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Sekcja ds. Opieki Prehabilitacyjnej Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej

Wykładowcy i prowadzący warsztaty

 • Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań,
 • Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr n. o kulturze fizycznej Dominika Batycka-Stachnik – Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła 
 • Mgr Jolanta Dynarska – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Teresa Farys – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Professor Mike Grocott – President of EBPOM (Evidence Based Perioperative Medicine), University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
 • Professor Nick A Guldemond Leiden University Medical Centre
 • Dr med. Michał Harańczyk – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Dr n. med Paweł Kabata – Klinika Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Sekcja ds. Opieki Prehabilitacyjnej Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej
 • Prof. dr hab. Ewa Kucewicz-Czech – Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Mgr Karolina Kwiatek-Rolka – Rehika Centrum Leczenia Bólu, Kontuzji oraz Zaburzeń Dna Miednicy Kobiet
 • Dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara – Przewodnicząca Sekcji Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
 • Prof. Waldemar Machała – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu medycznego w Łodzi
 • Prof. dr hab. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultantka Krajowa Medycyny Rodzinnej
 • Dr n. med. Elżbieta Nowacka – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Mgr n. hum. Maria Libura – Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dr med. Kamil Polok – Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Prof. dr hab. med. Elżbieta Senkus-Konefka – Klinika Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj – I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu
 • Dr hab. med. Dorota Sobczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Dr n. med. Piotr Popowski – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr piel. Beata Stepanow – Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
 • Dr hab. n. med. Maciej Stukan – Szpitale Pomorskie
 • Mgr. Jeremi Ściepurko – Gabinet Fizjoterapii SPORT & FUTURE w Sopocie
 • Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund – Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Wąsowicz – Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, University of Toronto

Konferencja pod patronatem:

TChP_logotype_RGB_alphaChannel

Gospodarze konferencji:

Organizator:

Organizator wykonawczy:

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, magda@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl