IKMO

2024

II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Integracja, komunikacja, praktyka

Integration, Communication, Practice

Szanowni Państwo

Przed nami II Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2024.

W dniach 25-27 kwietnia 2024 roku ponownie zapraszamy Państwa do Gdańska.

W tym roku, gośćmi honorowymi konferencji będą prof. Nick Guldemond, ekspert WHO oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultantka Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dzięki naszym wspólnym działaniom, wśród profesjonalistów medycznych i pacjentów rośnie grono osób, które angażują siły i środki w przygotowanie do zaplanowanej operacji. Mamy coraz więcej dowodów naukowych na skuteczność takiego postępowania. Podczas IKMO 2024 przedstawimy Państwu pierwsze w Polsce rekomendacje w zakresie stosowania prehabilitacji.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach organizacyjnych, komunikacji w zespole. Włączamy do współpracy lekarzy medycyny rodzinnej oraz położników i ginekologów.

Odnosząc się do Państwa życzeń, wyrażonych w ankietach, planujemy pracę na dwóch salach wykładowych i zwiększenie czasu na dyskusję podczas obrad.

Zgodnie z sugestią większości uczestników konferencji IKMO 2023 warsztaty odbędą się w przeddzień wykładów. Zaplanowaliśmy dla Państwa praktyczną naukę umiejętności przydatnych osobom opiekującym się pacjentem w okresie okołooperacyjnym w zakresie oceny ryzyka, farmakoterapii fizjoterapii i żywienia medycznego.

Ponieważ rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną dla Państwa, prosimy o zaakceptowanie opłaty na pokrycie podstawowych kosztów wstępnych. Większość ankietowanych wyraziła poparcie dla idei opłaty konferencyjnej. Szkic programu konferencji zamieszczamy w zakładce „program”. W miarę jego doprecyzowywania, będą się tam pojawiać nowe informacje, o czym zawiadomimy osoby zarejestrowane.

Serdecznie Państwa zapraszamy,

Magdalena Łasińska-Kowara i zespół IKMO

0
dni
0
warsztatów
0
wykładów
0
wykładowców

Gospodarze konferencji:

Organizator:

Organizator wykonawczy:

Oddział Gdański

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, 
magdalena.lasinskakowara@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Dane kontaktowe organizatora wykonawczego: Asteriamed