IKMO

2024

II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Integracja, komunikacja, praktyka

Integration, Communication, Practice

Rada Programowa

Scientific Committee

Prof. dr hab. med. Janusz Andres – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Collegium Medicum; Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Prezes Fundacji Bezpieczny Pacjent

Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań,

Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk – Zakład Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara Przewodnicząca Sekcji Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

Dr n. med. Piotr Popowski Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wąsowicz – Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, University of Toronto

Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala – Wydział Medyczny Katolickiego Uniwersytetu Medycznego

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, 
magdalena.lasinskakowara@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Dane kontaktowe organizatora wykonawczego: Asteriamed