IKMO

2024

II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Integracja, komunikacja, praktyka

Integration, Communication, Practice

Sponsorzy

Sponsors

Złoty

Gold

Srebrny

Silver

Sponsor

Sponsor

Partnerzy

Partners

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, 
magdalena.lasinskakowara@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Dane kontaktowe organizatora wykonawczego: Asteriamed