IKMO

2024

II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Integracja, komunikacja, praktyka

Integration, Communication, Practice

primoptpz skrócone na szarym

Czwartek, 25 kwietnia 2024 – warsztaty

Thursday, 25th of April 2024 – workshops

15.00-16.30

Dorota Sobczyk: USG w ocenie funkcji przepony – warsztat dla lekarzy, 25 miejsc

Dorota Sobczyk: Preoperative assessment of the diaphragm

Karolina Kwiatek-Rolka: Fizjoterapia uroginekologiczna czyli „kiedy ból dupę ściska” – warsztaty dla wszystkich, 25 miejsc

Karolina Kwiatek-Rolka: Urogynecological physiotherapy

Marcin Folwarski: Żywienie praktycznie – czy jeszcze umiemy liczyć? Warsztaty dla wszystkich, 25 miejsc

Nutrition workshops

Piotr Kaczmarczyk: Polipragmazja praktycznie – przykładowe porady farmaceuty klinicznego – warsztat dla lekarzy i farmaceutów, 25 miejsc

Piotr Kaczmarczyk: Clinical pharmacist – how to solve difficult issues – examples

17.00-18.30

Beata Stepanow: Aplikacja Libra praktycznie – warsztat firmy Abbott dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków, 25 miejsc

Beata Stepanow: Application for diabetic patients

Kamil Polok: Terapie oddechowe – warsztaty firmy Fischer & Paykel dla lekarzy, 25 miejsc

Supportive noninvasive ventilation management

Bartosz Trzeciak: Ocena wydolności fizycznej seniora – warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, 25 miejsc

Practical frailty assessment

Zdalne monitorowanie podczas fizjoterapii – warsztaty firmy Comarch, dla wszystkich, 25 miejsc

Telemonitoring in physiotherapy

Piątek, 26 kwietnia 2024 – wykłady

FRIDAY, 26th of April 2024 – lecturers

9.00-10.20 SESJA INAUGURACYJNA

INAUGURATION LECTURES

9.00-9.20 Rozpoczęcie i przywitanie uczestników

9.20-9.50 Nick Guldemond (ekspert WHO): Value Based Health Care.

Nick Guldemond (WHO ekspert): Value Based Health Care

9.50-10.20 Agnieszka Mastalerz-Migas: Lekarz rodzinny w medycynie okołooperacyjnej – punkt widzenia Konsultantki Krajowej Medycyny Rodzinnej

Agnieszka Mastalerz-Migas: The role of Family Practitioner in the perioperative care – point of view of the National Consultant in Family Medicine

10.20-10.50 Przerwa​

Sala 1

Room 1

Sala 2

Room 2

10.50-11.50 Panel 1. Ryzyko, komunikacja
i bezpieczeństwo – wykłady i dyskusja

10.50-11.50 Panel 1. Assessment of the risk-benefit balance, communication and safety – lectures, discussion

10.50-11.05 Malcolm West: Introduction to Shared Decision Making

10.50-11.05 Malcolm West: Introduction to Shared Decision Making

11.05-11.20 Maria Libura: Komunikacja zespół – pacjent i jego rodzina czyli jak rozmawiać o ryzyku

11.05-11.20 Maria Libura: Communication of risk to patients and their families

11.20-11.35 Marcin Wąsowicz: Kwantyfikacja ryzyka w znieczuleniu i chirurgii – jak często oszukujemy naszych pacjentów?

11.20-11.35 Marcin Wąsowicz: Quantification of risk in anaesthesia and surgery – how often do we cheat on our patients?

11.35-11.50 Waldemar Machała: Organizacja bloku operacyjnego – jak sobie radzić z płynnością rozpisu

11.35-11.50 Waldemar Machała: Fluidity of the operative schedule and its impact on the organization, risk and economy of the surgical theatre

10.50-11.50
Panel 1. Onkologia​

10.50-11.50
Panel 1. Oncology

10.50-11.05 Elżbieta Senkus-Konefka: Kompleksowa opieka dla pacjenta onkologicznego – pierwsze regulacje prawne w zakresie prehabilitacji

10.50-11.05 Elżbieta Senkus-Konefka: A complex treatment of the breast cancer patient – the first law on prehabilitation

11.05-11.20 Rafał Dziadziuszko: Ryzyko okołooperacyjne u pacjenta w immunosupresji – immunoterapia jako czynnik ryzyka.

11.05-11.20 Rafał Dziadziuszko: Perioperative risk in an immunocompromised patient – new onco treatments and their impact

11.20-11.35 Edyta Szurowska: Wykorzystanie badań radiologicznych w ocenie niedożywienia

11.20-11.35 Edyta Szurowska: The role of radiologist in the detection of sarcopenia. Is it worthwhile to include muscle mass index as a routine CT measurement

11.35-11.50 Paweł Kabata: Zastosowanie AI w procesie decyzji dotyczących leczenia

11.35-11.50 Paweł Kabata: Incorporating AI in the Shared Decision Management

11.50-12.20 Przerwa

12.20-13.35 Panel 2.
Prehabilitacja w Polsce – czy mierzymy za wysoko?

12.20-13.35 Panel 2. What do we need to improve the current standard of perioperative care in Poland

12.20-12.35 Tomasz Banasiewicz: Zalecenia już są – tylko jak je wprowadzić?

12.20-12.35 Tomasz Banasiewicz: Polish recommendations on prehabilitation

12.35-12.50 Magdalena Łasińska-Kowara: Czy prehabilitację powinien zalecać anestezjolog – problem dostępności poradni anestezjologicznych

12.35-12.50 Magdalena Łasińska-Kowara: Difficult access to anaesthesiologist preop services

12.50-13.15 Piotr Popowski: Jak włączyć opiekę okołooperacyjną do systemu ochrony zdrowia?

12.50-13.15 Piotr Popowski: How to include perioperative medicine into the healthcare system?

13.15-13.45 Dyskusja z udziałem przedstawicieli zarządów szpitali - Polskiej Federacji Szpitali oraz Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

12.20-13.35 Panel 2.
Pulmonologia w okresie okołooperacyjnym

12.20-13.35 Panel 2.
Perioperative pulmonology

12.20-12.35 Kamil Polok: Obturacyjny bezdech senny

12.20-12.35 Kamil Polok: Perioperative management of the patient with the obturative sleep apnea

12.35-12.50 Marzenna Bartoszewicz: Szczepienia w okresie okołooperacyjnym

12.35-12.50 Marzenna Bartoszewicz: Perioperative vaccinations – which and when

12.50-13.15 Michał Harańczyk: Polisomnografia

12.50-13.15 Michał Harańczyk: Is polysomnography helpful within the perioperative period?

13.15-13.30 Dorota Sobczyk: Ocena przepony i jej rola w okresie okołooperacyjnym

13.15-13.30 Dorota Sobczyk: Assessment of the diaphragm and its role in the perioperative period

13.30/13.45-14.45 Przerwa

14.45-15.45 Panel 3. Co osiągnęliśmy w ciągu roku – debata

14.45-15.45 Panel 3. What have we done in a year – a debate

14.45-15.00 Jolanta Dynarska Adrian Sikorski: Kluczowe aspekty organizacji i finansowania poradni prehabilitacyjnej

14.45-15.00 Jolanta Dynarska, Adrian Sikorski: Key aspects of the organization and leadership of the prehabilitation facility

15.00-15.15 Dorota Sobczyk: Wyniki prehabilitacji w kardiochirurgii

15.00-15.15 Dorota Sobczyk: The results of prehabilitation in a cardiac surgery unit

15.15-15.30 Ewa Kucewicz: Problemy we wprowadzeniu prehabilitacji

15.15-15.30 Ewa Kucewicz: What are the key barriers to introducing prehabilitation?

15.30-15.45 Przemysław Zarzeczny: Polska poradnia prehabilitacyjna – jak tu się pracuje?

15.30-15.45 Przemysław Zarzeczny: Polish prehabilitation clinic – what is it like to work here?

14.45-15.45 Panel 3. Medycyna rodzinna – współpraca na linii szpital – POZ

14.45-15.45 Panel 3. Cooperation between GP and the hospital

14.45-15.00 Paweł Kabata: Żywienie medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

14.45-15.00 Paweł Kabata: Medical nutrition at home – the role of GP

15.00-15.15 Ewa Straburzyńska-Migaj: Ergospirometria w ocenie ryzyka okołooperacyjnego

15.00-15.15 Ewa Straburzyńska-Migaj: CPET to support assessment of the perioperative risk

15.15-15.30 Beata Stepanow: Aplikacja Libra

15.15-15.30 Beata Stepanow: AI for the diabetic patient – the Libra applicationr

15.30-15.45 Magdalena Łasińska-Kowara: Leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwcukrzycowe i przeciwzakrzepowe w okresie okołooperacyjnym

15.30-15.45 Magdalena Łasińska-Kowara: Perioperative considerations on a number of important medicines – antithrombotics, new diabetic treatments, antihypertensive combos

Sobota, 27 kwietnia 2024 – wykłady

SATURDAY, 27th of April 2024 – lecturers

Sala 1

Room 1

Sala 2

Room 2

Sesja fizjoterapeutyczna

Physiotherapy session

Gospodarze sali
Dominika Batycka-Stachnik, Katarzyna Gierat-Haponiuk – fizjoterapeuci

The Hosts:
Dominika Batycka-Stachnik, Katarzyna Gierat-Haponiuk – fizjoterapeuci

Panel 1. Aktywność fizyczna – jak ją zaprogramować, aby odnieść sukces?

Zbigniew Ossowski: Programowanie aktywności fizycznej w prozdrowotnym stylu życia seniora czyli ABC aktywności fizycznej osób starszych w oparciu o standardy WHO i ACSM

Szczepan Wiecha: Ergospirometria w ocenie ryzyka okołooperacyjnego (CPET)

Łukasz Oleksy: HIIT, czyli High Intensity Interval Training Dyskusja 10 min

Dyskusja

Panel 2. Prehabilitacja w onkologii i uroginekologii

Stephanie Otto: Is prehabilitation the gateway to better functional outcomes for individuals with cancer?

Katarzyna Gierat-Haponiuk z zespołem: Rola aktywności fizycznej przed zabiegami operacyjnymi w obrębie dna miednicy

Karolina Kwiatek-Rolka: Prehabilitacja w ginekologii

Katarzyna Gierat-Haponiuk: Ocena wpływu prehabilitacji na stan funkcjonalny pacjentów zakwalifikowanych do operacji brzusznych

Dyskusja

Panel 3. Serce i płuca

Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik: Prehabilitacja w kardiochirurgii, ocena fizjoterapeutyczna – co wnosi do procesu leczenia?

Dominika Batycka-Stachnik, Agnieszka Piwoda: Powikłania płucne w kardiochirurgii – czy jesteśmy w stanie je zminimalizować odpowiednim postępowaniem fizjoterapeutycznym?

Mariusz Stachowiak: Rola fizjoterapii w przygotowaniu przedoperacyjnym do przeszczepu narządów

Magdalena Pieniążek: Ocena fizjoterapeutyczna w torakochirurgii

Dyskusja

Panel 4. Prehabilitacja domowa – czy jest możliwa?

Tomasz Zwoliński Przygotowanie fizjoterapeutyczne pacjenta przed endoprotezoplastyką stawu biodrowego w warunkach domowych z zastosowaniem technik proprioceptywnej nerwowo-mięśniowej stymulacji – studium przypadku

Panel 1. Farmakologia

Panel 1.Clinical pharmacology

Piotr Kaczmarczyk: Przegląd lekowy – rola farmaceuty klinicznego w okresie okołooperacyjnym

Piotr Kaczmarczyk: Clinical pharmacist and the role of drug review in the perioperative period

Leki ziołowe w okresie okołooperacyjnym

Herbal treatments to relieve perioperative symptoms

Jakie suplementy diety najlepiej wesprą pacjenta w okresie okołooperacyjnym

Minerals and vitamins – perioperative balance of requirements and supply.

Nowe leki w sedacji – remimazolam

New sedative – remimazolam

Zakończenie konferencji

Summary of the conference

Informujemy, że program może ulec zmianie

The programme can be subjected to changes

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, 
magdalena.lasinskakowara@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Dane kontaktowe organizatora wykonawczego: Asteriamed