IKMO

2024

II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Integracja, komunikacja, praktyka

Integration, Communication, Practice

Rada Programowa

Scientific Committee

Prof. dr hab. med. Janusz Andres – Przewodniczący PTAiIT

Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań,

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Dr n. hum. Maria Libura – Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara Przewodnicząca Sekcji Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych

Prof. dr hab. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultantka Krajowa Medycyny Rodzinnej

Dr n. med. Piotr Popowski Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Elżbieta Senkus-Konefka – Klinika Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Dorota Sobczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Dr n. o zdrowiu Beata Stepanow – Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wąsowicz – Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, University of Toronto

Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala – Wydział Medyczny Katolickiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rada Programowa w zakresie fizjoterapii

Scientific Committee in physiotherapy

Dr n. o k. fiz. Dominika Batycka-Stachnik – Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła

Dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk – Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji; Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykładowcy i prowadzący warsztaty

Lecturers

 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań,
 • Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr n. o kulturze fizycznej Dominika Batycka-Stachnik – Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła 
 • Mgr Jolanta Dynarska – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko Klinika Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk – Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji; Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Professor Nick A Guldemond – Leiden University Medical Centre
 • Dr n. med. Michał Harańczyk – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Dr n. med. Paweł Kabata – Klinika Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 • Dr n. farm. Dorota Klejn Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech – Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Mgr Karolina Kwiatek-Rolka – Rehika Centrum Leczenia Bólu, Kontuzji oraz Zaburzeń Dna Miednicy Kobiet
 • Dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara – Przewodnicząca Sekcji Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
 •  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu medycznego w Łodzi
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultantka Krajowa Medycyny Rodzinnej
 • Dr n. med. Elżbieta Nowacka – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Dr n. hum. Maria Libura – Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dr n. med. Kamil Polok – Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka – Klinika Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj – I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu
 • Dr n. med. Piotr Popowski – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Dr n. o zdrowiu Beata Stepanow – Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
 • Dr hab. n. med. Maciej Stukan – Szpitale Pomorskie
 • Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund – Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Wąsowicz – Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, University of Toronto
 • Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala – Wydział Medyczny Katolickiego Uniwersytetu Medycznego

 

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, 
magdalena.lasinskakowara@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Joanna Kaczmarczyk joanna. kaczmarczyk@asteriamed.com.pl

Dane kontaktowe organizatora wykonawczego: Asteriamed