IKMO

2024

II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Integracja, komunikacja, praktyka

Integration, Communication, Practice

primoptpz skrócone na szarym

Piątek, 26 kwietnia 2024 – wykłady

FRIDAY, 26th of April 2024 – lectures

8.45-9.00 Otwarcie konferencji: Przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego, Przedstawiciel Zarządu Szpitali Pomorskich, Prezes PTAiIT Profesor Janusz Andres

Welcome

9.00-10.30 SESJA INAUGURACYJNA
Przewodniczący sesji: Janusz Andres

Honorary lectures

9.00-9.45 Nick A. Guldemond (ekspert WHO): Value Based Health Care.

Nick Guldemond (WHO ekspert): Value Based Health Care

9.45-10.05 Agnieszka Mastalerz-Migas: Lekarz rodzinny w medycynie okołooperacyjnej – punkt widzenia Konsultantki Krajowej Medycyny Rodzinnej

Agnieszka Mastalerz-Migas: The role of Family Practitioner in the perioperative care – point of view of the National Consultant in Family Medicine

10.05-10.20 Przerwa

Sala 1

Room 1

Sala 2

Room 2

Sala 3

Room 3

10.20-12.30 Panel 1

Session 1

Ryzyko, komunikacja i bezpieczeństwo – wykłady i dyskusja.
Przewodniczący sesji: Michał Zembala

Assessment of the risk-benefit balance, communication and safety – lectures, discussion
Chairing: Michał Zembala

10.20-10.50 Malcolm West: Introduction to Shared Decision Making

Introduction to Shared Decision Making

10.50-11.10 Maria Libura: Komunikacja zespół – pacjent i jego rodzina czyli jak rozmawiać o ryzyku

Communication of risk to patients and their families

11.10-11.30 Marcin Wąsowicz: Kwantyfikacja ryzyka w znieczuleniu i chirurgii – jak często oszukujemy naszych pacjentów?

Quantification of risk in anaesthesia and surgery – how often do we cheat on our patients?

11.30-11.50 Ewa Straburzyńska-Migaj: Ergospirometria w ocenie ryzyka okołooperacyjnego

Ewa Straburzyńska-Migaj: CPET to support assessment of the perioperative risk

11.50-12.10 Waldemar Machała: Organizacja bloku operacyjnego – jak sobie radzić z płynnością rozpisu

Waldemar Machała: Fluidity of the operative schedule and its impact on the organization, risk and economy of the surgical theatre

12.10-12.30 Dyskusja

Discussion

Onkologia
Przewodniczący sesji: Jarosław Skokowski

Oncology
Chairing: Jarosław Skokowski

10.20-10.50 Elżbieta Senkus-Konefka: Koordynowane leczenie onkologiczne na przykładzie Breast Unit.

Breast Unit as an example of coordinated treatment in oncology.

10.50-11.10 Rafał Dziadziuszko: Ryzyko okołooperacyjne u pacjenta w immunosupresji – immunoterapia jako czynnik ryzyka.

Perioperative risk in an immunocompromised patient – new onco treatments and their impact

11.10-11.30 Edyta Szurowska: Wykorzystanie badań radiologicznych w ocenie niedożywienia

The role of radiologist in the detection of sarcopenia. Is it worthwhile to include muscle mass index as a routine CT measurement

11.30-11.50 Paweł Kabata: Zastosowanie AI w procesie decyzji dotyczących leczenia

Incorporating AI in the Shared Decision Management

11.50-12.10 Maciej Stukan: Kompleksowa opieka okołooperacyjna dla pacjentek z rakiem jajnika

Perioperative Management for patients with ovarian cancer

12.10-12.30 Dyskusja

Discussion

Fizjoterapia: Aktywność fizyczna – jak ją zaprogramować, aby odnieść sukces?

Physiotherapy session

10.20-10.35 Zbigniew Ossowski: Programowanie aktywności fizycznej w prozdrowotnym stylu życia seniora czyli ABC aktywności fizycznej osób starszych w oparciu o standardy WHO i ACSM

Programming physical activity in a healthy lifestyle for seniors, i.e. ABC of physical activity for older people based on WHO and ACSM standards

10.35-10.50 Szczepan Wiecha: Ergospirometria w ocenie ryzyka okołooperacyjnego (CPET)

Ergospirometry in perioperative risk assessment (CPET)

10.50-11.05 Łukasz Rolka: HIIT, czyli High Intensity Interval Training

HIIT – High Intensity Interval Training

11.05-11.25 Dyskusja

Discussion

Prehabilitacja w ortopedii. Prehabilitacja – czy jest możliwa w warunkach domowych?

11.25-11.40 Paulina Gajlikowska, Paulina Dobranowska, Maria Jurczak: Przygotowanie motoryczne do zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

11.40-11.55 Tomasz Zwoliński: Przygotowanie fizjoterapeutyczne pacjenta przed endoprotezoplastyką stawu biodrowego w warunkach domowych z zastosowaniem technik proprioceptywnej nerwowo-mięśniowej stymulacji – studium przypadku

11.55-12.10 Karolina Ferenc: Przygotowanie fizjoterapeutyczne w warunkach domowych pacjenta z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową do zabiegu alloplastyki stawu biodrowego – studium przypadku.

12.10-12.30 Dyskusja​

Discussion

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.50 Panel 2

Session 2

Prehabilitacja w Polsce – czy mierzymy za wysoko?
Przewodniczący sesji: Tomasz Banasiewicz

What do we need to improve the current standard of perioperative care in Poland
Chairing: Tomasz Banasiewicz

13.30-14.00 Tarranum Rampal: Introduction: Barriers and possibilities to introduce prehabilitation – 10 years of the UK experience

14.00-14.30 Tomasz Banasiewicz: Zalecenia już są – tylko jak je wprowadzić?

Polish recommendations on prehabilitation

14.30-14.40 Magdalena Łasińska-Kowara: Czy prehabilitację powinien zalecać anestezjolog – problem dostępności poradni anestezjologicznych

Difficult access to anaesthesiologist preop services

14.40-14.50 Tadeusz Jędrzejczyk: Jak włączyć opiekę okołooperacyjną do systemu ochrony zdrowia?

How to include perioperative medicine into the healthcare system?

Pulmonologia w okresie okołooperacyjnym
Przewodnicząca sesji: Iwona Damps-Konstańska

Perioperative pulmonology
Chairing: Iwona Damps-Konstańska

13.30-13.50 Marzenna Bartoszewicz: Szczepienia w okresie okołooperacyjnym

Perioperative vaccinations – which and when

13.50-14.10 Kamil Polok: Obturacyjny bezdech senny

Perioperative management of the patient with the obturative sleep apnea

14.10-14.30 Michał Harańczyk: Polisomnografia

Is polysomnography helpful within the perioperative period?

14.30-14.50 Dorota Sobczyk: Ocena przepony i jej rola w okresie okołooperacyjnym

Assessment of the diaphragm and its role in the perioperative period

Prehabilitacja w onkologii i uroginekologii

Oncology and urogynaecology prehabilitation

13.30-13.50 Stephanie Otto: Is prehabilitation the gateway to better functional outcomes for individuals with cancer?

13.50-14.05 Zofia Sotomska, Magdalena Dutkowska: Aktywność fizyczna jako element przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych związanych z ryzykiem wystąpienia nietrzymania moczu oraz stolca

Physical activity as an element of preparing patients for surgical procedures associated with the risk of urinary and fecal incontinenc

14.05-14.20 Karolina Kwiatek-Rolka: Prehabilitacja w ginekologii

Prehabilitation in gynecology

14.20-14.35 Katarzyna Gierat-Haponiuk, Magdalena Dudkowska, Patryk Wołoszyn, Kinga Samborska: Postępowanie fizjoterapeutyczne w prehabilitacji pacjentów zakwalifikowanych do operacji w obrębie jamy brzusznej

Physiotherapeutic procedures in the prehabilitation of patients qualified for abdominal surgery

14.35-14.50 Anna Granas: Onkojoga – grupowa aktywność psychoruchowa w prehabilitacji

Oncoyoga –psychomotoric group activity in prehabilitation

14.50-15.05 Przerwa

15.05-16.15 Panel 3

Session 3

Jak włączyć opiekę okołooperacyjną do systemu ochrony zdrowia
– debata z udziałem konsultantów krajowych i menedżerów ochrony zdrowia
Prowadzenie debaty: Michał Zembala, Magdalena Łasińska-Kowara​

Wprowadzenie: Magdalena Łasińska-Kowara – Propozycja nowoczesnego modelu opieki okołooperacyjnej

W debacie udział biorą:

Konsultanci Krajowi
• AiIT – prof. Rafał Drwiła,
• Chirurgii – prof. Tomasz Banasiewicz (p/o)
• Chirurgii Onkologicznej – prof. Wojciech Zegarski,
• Ginekologii Onkologicznej – prof. Mariusz Bidziński,
• Medycyny Rodzinnej – prof. Agnieszka Mastalerz-Migas

Prezesi Towarzystw Naukowych:
• PTAiIT – prof. Janusz Andres,
• PTMR – prof. Agnieszka Mastalerz-Migas
• PLTR – prof. Edyta Szurowska

Menedżerowie Ochrony Zdrowia:
• Zastępca Dyrektora Ds. Projektów, Rozwoju i Organizacji Onkologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii Im. M. Kopernika W Łodzi – Magdalena Janus-Hibner
• Zastępca Dyrektora Ds. Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie – Jolanta Dynarska
• Przedstawiciel Zarządu Szpitali Pomorskich
• Przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali

Oraz:
• Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji – Robert Mołdach
• Przedstawicielka Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – kmdr. Bożena Szubińska

16.15-16.30 Adam Szabuniewicz, Comarch: Telemedycyna w opiece okołooperacyjnej

16.30-16.45.Przerwa

16.45-18.15 Panel 4

Session 4

Co osiągnęliśmy w ciągu roku – debata
Przewodniczące sesji: Beata Góralska

What have we done in a year – a debate
Chairing: Beata Góralska

16.45-17.05 Jolanta Dynarska: Kluczowe aspekty organizacji i finansowania poradni prehabilitacyjnej

Key aspects of the organization and leadership of the prehabilitation facility

17.05-17.25 Dorota Sobczyk: Wyniki prehabilitacji w kardiochirurgii

The results of prehabilitation in a cardiac surgery unit

17.25-17.50 Ewa Kucewicz: Problemy we wprowadzeniu prehabilitacji

What are the key barriers to introducing prehabilitation?

17.50-18.05 Przemysław Zarzeczny: Polska poradnia prehabilitacyjna – jak tu się pracuje?

Polish prehabilitation clinic – what is it like to work here?

18.05-18.15 Dyskusja

Discussion

Medycyna rodzinna – współpraca na linii szpital – POZ
Przewodniczący sesji Bartosz Trzeciak

Cooperation between GP and the hospital
Chairing: Bartosz Trzeciak​

16.45-17.05 Paweł Kabata: Żywienie medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

Medical nutrition at home – the role of GP

17.05-17.25 Piotr Kaczmarczyk: Przegląd lekowy – rola farmaceuty klinicznego w okresie okołooperacyjnym

Clinical pharmacist and the role of drug review in the perioperative period

17.25-17.50 Beata Stepanow: Dłuższe życie pacjenta z cukrzycą i jak wyrównać metabolicznie pacjenta z wielochorobowością przed zabiegiem operacyjnym przy pomocy telemedycyny – praktyczne narzędzia

How to balance the patient's metabolism before surgery using telemedicine – practical tools

17.50-18.05 Magdalena Łasińska-Kowara: Leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwcukrzycowe i przeciwzakrzepowe w okresie okołooperacyjnym

Perioperative considerations on a number of important medicines – antithrombotics, new diabetic treatments, antihypertensive combos

18.05-18.15 Dyskusja

Discussion

Serce i płuca

Serce i płuca

16.45-17.00 Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik, Karolina Mikrut: Prehabilitacja w kardiochirurgii, ocena fizjoterapeutyczna – co wnosi do procesu leczenia?

Prehabilitation in cardiac surgery, physiotherapeutic assessment – what does it bring to the treatment process

17.00-17.15: Dominika Batycka-Stachnik, Agnieszka Piwoda: Powikłania płucne w kardiochirurgii – czy jesteśmy w stanie je zminimalizować odpowiednim postępowaniem fizjoterapeutycznym?

Pulmonary complications in cardiac surgery – can we minimize them with appropriate physiotherapeutic procedures?​

17.15-17.30: Karolina Mikrut, Dominika Batycka-Stachnik, Agnieszka Piwoda: Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w postępowaniu okołooperacyjnym u pacjentów poddanych zabiegom metodą MIDCAB

Non-invasive mechanical ventilation in perioperative management in patients undergoing MIDCAB procedures

17.30-17.45 Łukasz Lech, Mariusz Stachowiak: Proces wczesnoszpitalnej rehabilitacji po przeszczepie płuc – efekty współpracy zespołu interdyscyplinarnego

The process of early hospital rehabilitation after lung transplantation - effects of cooperation between an interdisciplinary team

17.45-18.00 Magdalena Pieniążek: Ocena fizjoterapeutyczna w torakochirurgii

Physiotherapeutic assessment in thoracic surgery

18.00-18.15 Kamil Polok: Terapia NHF (Nasal High Flow) czym jest i jakie daje możliwości pacjentom z niewydolnością oddechową w okresie okołooperacyjnym

NHF (Nasal High Flow) therapy – what it is and what possibilities it offers to patients with respiratory failure in the perioperative period

Sobota, 27 kwietnia 2024 – warsztaty

Saturday, 27th of April 2024 – workshops

9.00-10.30

Natalia Mogiłko: Żywienie praktycznie – czy jeszcze umiemy liczyć? Warsztaty dla wszystkich, 25 miejsc

Nutrition workshops

Marta Bazańska-Janas: Ergospirometria w ocenie wydolności przedoperacyjnej

CPET workshops

Maja Nowacka-Kłos: Fizjoterapia przed operacją piersi

Prehabilitation for breast cancer

Stephanie Otto:
Prehabilitation in oncology

Stephanie Otto: Prehabilitation in oncology

10.30-11.00 Przerwa

11.00-12.30

Dorota Sobczyk: USG w ocenie funkcji przepony – warsztat dla lekarzy, 25 miejsc

Dorota Sobczyk: Preoperative assessment of the diaphragm

Karolina Kwiatek-Rolka: Fizjoterapia uroginekologiczna czyli „kiedy ból dupę ściska” – warsztaty dla wszystkich, 25 miejsc

Karolina Kwiatek-Rolka: Urogynecological physiotherapy

Dorota Klejn, Piotr Kaczmarczyk: Polipragmazja. Co możemy bezpiecznie suplementować przed operacją? – warsztat dla lekarzy i farmaceutów, 25 miejsc

Dorota Klejn, Piotr Kaczmarczyk: Polypharmacy, safe supplementation before surgery

12.30-13.00 Przerwa

13.00-14.30

Beata Stepanow: Jak wyrównać metabolicznie pacjenta przed zabiegiem operacyjnym przy pomocy telemedycyny – praktyczne narzędzia

Beata Stepanow: Application for diabetic patients

Bartosz Trzeciak: Ocena wydolności fizycznej seniora – warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, 25 miejsc

Practical frailty assessment

Zdalne monitorowanie podczas fizjoterapii – warsztaty firmy Comarch, dla wszystkich, 25 miejsc

Telemonitoring in physiotherapy

Informujemy, że program może ulec zmianie

The programme can be subjected to changes

KONTAKT

W sprawach programu: Magdalena Łasińska-Kowara, 
magdalena.lasinskakowara@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Dane kontaktowe organizatora wykonawczego: Asteriamed