II Interdyscyplinarna Konferencja
Medycyny Okołooperacyjnej

Przyszłość – integracja,
komunikacja, praktyka

IKMO

2024

primoptpz skrócone na szarym

PROGRAM RAMOWY

Warsztaty, czwartek, 25 kwietnia

Workshops, Thursday 25th of April 2024

USG w ocenie funkcji przepony

Preoperative assessment of the diaphragm

Polipragmazja praktycznie – przykładowe porady farmakologa klinicznego

Clinical pharmacology – how to solve difficult issues – examples

Aplikacja Libra praktycznie – warsztaty firmy Abbott

Application for diabetic patients

Zdalne monitorowanie podczas fizjoterapii – warsztaty firmy Comarch

Telemonitoring in physiotherapy

Karolina Kwiatek-Rolka: Fizjoterapia uroginekologiczna czyli „kiedy ból dupę ściska”

Uroginecological physiotherapy

Warsztaty praktycznej oceny kruchości i wydolności fizycznej

Practical frailty assessment

Żywienie praktycznie – czy jeszcze umiemy liczyć?

Nutrition workshops

Warsztaty oddechowe z firmą Fischer & Paykel /

Supportive noninvasive ventilation management

Piątek, 26 kwietnia 2024

FRIDAY, 26th of April 2024

SESJA INAUGURACYJNA

INAUGURATION LECTURES

Nick Guldemond (ekspert WHO): Value Based Health Care.

Nick Guldemond (WHO ekspert): Value Based Health Care

Agnieszka Mastalerz-Migas: Lekarz rodzinny w medycynie okołooperacyjnej – punkt widzenia Konsultantki Krajowej Medycyny Rodzinnej

Agnieszka Mastalerz-Migas: The role of Family Practitioner in the perioperative care – point of view of the National Consultant in Family Medicine

Gość niespodzianka

Patients and carers representative (name to be hidden until the lecture)

Sala 1

Room 1

Panel 1. Ryzyko, komunikacja i bezpieczeństwo – wykłady

Panel 1. Assessment of the risk-benefit balance, communication and safety – lectures and discussion

Mike Grocott (President of EBPOM) Wprowadzenie do wspólnego podejmowania decyzji

Mike Grocott (President of EBPOM) Introduction to Shared Decision Making

Maria Libura: Komunikacja zespół – pacjent i jego rodzina czyli jak rozmawiać o ryzyku

Maria Libura: Communication of risk to patients and their families

Marcin Wąsowicz: Kwantyfikacja ryzyka w anestezjologii i chirurgii – jak często oszukujemy naszych pacjentów?

Marcin Wąsowicz: Quantificationof risk in anaesthesia and surgery – how often do we cheat our patients?

Waldemar Machała: Organizacja bloku operacyjnego – jak sobie radzić z płynnością rozpisu

Waldemar Machała: Fluidity of the operative schedule and its impact on the organization, risk and economy of the surgical theatre

Panel 2. Prehabilitacja w Polsce – czy mierzymy za wysoko?

Panel 2. What do we need to improve the current standard of perioperative care in Poland

Tomasz Banasiewicz: Zalecenia już są – tylko jak je wprowadzić?

Tomasz Banasiewicz: Polish recommendations on prehabilitation

Magdalena Łasińska-Kowara: Czy prehabilitację powinien zalecać anestezjolog – problem dostępności poradni anestezjologicznych

Magdalena Łasińska-Kowara: Difficult access to anaesthesiologist preop services

Piotr Popowski : Jak włączyć opiekę okołooperacyjną do systemu ochrony zdrowia?

Piotr Popowski: How to include perioperative medicine into the healthcare system?

Dyskusja – Polska Unia Szpitali Klinicznych, Polska Federacja Szpitali

Panel 3. Co osiągneliśmy w ciągu roku – debata

Panel 3. What have we done in a year – a debate

Jolanta Dynarska: Kluczowe aspekty organizacji i finansowania poradni prehabilitacyjnej

Jolanta Dynarska: Key aspects of the organization and leadership of the prehabilitation facility

Dorota Sobczyk: Wyniki prehabilitacji w kardiochirurgii

Dorota Sobczyk: The results of prehabilitation in a cardiac surgery unit

Ewa Kucewicz i Teresa Farys: Problemy we wprowadzeniu prehabilitacjis

Ewa Kucewicz i Teresa Farys: What are the key barriers to introducing prehabilitation?

Przemysław Zarzeczny: Polska poradnia prehabilitacyjna – jak tu się pracuje?

Przemysław Zarzeczny: Polish prehabilitation clinic – what is it like to work here?

Zakończenie dnia

Summary of the day

Sala 2

Room 2

Panel 1. Onkologia

Panel 1. Oncology

Elżbieta Senkus-Konefka: Kompleksowa opieka dla pacjenta onkologicznego – pierwsza ustawa o prehabilitacji

Elżbieta Senkus-Konefka: A complex treatment of the breast cancer patient – the first law on prehabilitation.

Ryzyko okołooperacyjne u pacjenta w immunosupresji – immunoterapia jako czynnik ryzyka

Perioperative risk in an immunocompromised patient – new onco treatments and their impact

Wykorzystanie badań radiologicznych w ocenie niedożywienia

The role of radiologist in the detection of sarcopenia. Is it worthwhile to include muscle mass index as a routine CT measurement?

Paweł Kabata: Zastosowanie AI w procesie decyzji dotyczących leczenia

Paweł Kabata: Incorporating AI in the Shared Decision Management

Karolina Kwiatek-Rolka: Uroginekologia

Karolina Kwiatek-Rolka: Urogynecology

Panel 2. Pulmonologia w okresie okołooperacyjnym

Panel 2. Perioperative pulmonology

Kamil Polok: Obturacyjny bezdech senny

Kamil Polok: Perioperative management of the patient with the obturative sleep apnea

Ewa Straburzyńska-Migaj: Ergospirometria w ocenie ryzyka okołooperacyjnego

Ewa Straburzyńska-Migaj: CPET to support assessment of the perioperative risk

Michał Harańczyk: Polisomnografia

Michał Harańczyk: Is polysomnography helpful within the perioperative period?

Dorota Sobczyk: Ocena przepony i jej rola w okresie okołooperacyjnym

Dorota Sobczyk: Assessment of the diaphragm and its role in the perioperative period

Panel 3. Medycyna rodzinna – współpraca na linii szpital – POZ

Panel 3. Cooperation between GP and the hospital

Paweł Kabata: Żywienie medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

Paweł Kabata: Medical nutrition at home – the role of GP

Magdalena Łasińska-Kowara: Leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwcukrzycowe i przeciwzakrzepowe w okresie okołooperacyjnym

Magdalena Łasińska-Kowara: Perioperative considerations on a number of important medicines – antithrombotics, new diabetic treatments, antihypertensive combos

Marzena Bartoszewicz: Szczepienia w okresie okołooperacyjnym

Marzena Bartoszewicz: Perioperative vaccinations – which and when

Beata Stepanow: Aplikacja Libra

Beata Stepanow: AI for the diabetic patient – the Libra applicationr

Zakończenie dnia

Summary of the day

SOBOTA 27 kwietnia 2024

SATURDAY, 27th of April 2024

Sala 1

Room 1

Sesja fizjoterapeutyczna

Physiotherapy session

Gospodarze sali
Dominika Batycka-Stachnik, Jaremi Ściepurko – fizjoterapeuci

The Hosts:
Dominika Batycka-Stachnik, Jaremi Ściepurko – fizjoterapeuci

Karolina Kwiatek Rolka: Prehabilitacja w ginekologii i urologii – dno miednicy

Karolina Kwiatek Rolka​: Pelvic physiotherapeutic interventions pre and postop

Ergospirometria w ocenie ryzyka okołooperacyjnego / CPET

Ergospirometry in the assessment of perioperative risk / CPET

Nowe rozporządzenie MZ w sprawie kompleksowej opieki w raku piersi

Complex breast treatment – the new law

Sala 2

Room 2

Panel 1. Farmakologia

Panel 1.Clinical pharmacology

Piotr Kaczmarczyk: Przegląd lekowy – rola farmakologa klinicznego w okresie okołooperacyjnym

Piotr Kaczmarczyk: Clinical pharmacologist and the role of drug review in the perioperative period

Leki ziołowe w okresie okołooperacyjnym

Herbal treatments to relieve perioperative symptoms

Jakie suplementy diety najlepiej wesprą pacjenta w okresie okołooperacyjnym

Minerals and vitamins – perioperative balance of requirements and supply.

Nowe leki w sedacji – remimazolam

New sedative – remimazolam

Panel 2. Ginekologia i położnictwo

Panel 2. Gynecology and obstetrics

Maciej Stukan: Prehabilitacja i ERAS w raku jajnika

Maciej Stukan: Inclusion of ERAS and prehabilitation in the ovarian cancer recommendations

Małgorzata Świątkowska-Freund​: ERAS w cięciu cesarskim. Szkoły Rodzenia - prekursorzy prehabilitacji

Małgorzata Świątkowska-Freund​: ERAS for cesarean section. Birth school as an example of prehabilitation

Elżbieta Nowacka: Krwotok okołoporodowy – zalecenia 2023 - jak przygotować zespół do prawidłowych reakcji

Elzbieta Nowacka: New recommendations on the treatment of perioperative haemorrhage

Zakończenie konferencji

Summary of the conference

Informujemy, że program może ulec zmianie

The programme can be subjected to changes

KONTAKT

W sprawach programu i plakatów: Magdalena Łasińska-Kowara, magda@gumed.edu.pl

W sprawach organizacyjnych, obsługi firm: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl

Sekretariat konferencji dla uczestników: Katarzyna Kania, katarzyna.kania@asteriamed.com.pl